Olağan Genel Kurul Toplantısı - 2021

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19.11.2021 tarihinde saat 12:30 da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana bilim dalı 5.kat toplantı salonunda aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 26/11/2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:

1) Açılış ve Yoklama,
2) Divan Kurulunun oluşturulması,
3) Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun sunulması,
4) Denetim Kurulu raporunun sunulması,
5) Yönetim Kurulunun ibrası hakkında oylama,
6) Denetim Kurulunun ibrası hakkında oylama,
6) 2022 yılı bütçe önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
7) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8) Dilek ve Temenniler, Kapanış.


ÜYELİK
İLETİŞİM