Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • Başkanın Mesajı
 • Başkanın Mesajı

  Merkezi sinir sistemi tümörleri görece nadir görülen tümörler olduğundan deneyim biriktirmek ve güncel bilgileri izlemek özel bir çaba gerektirmektedir. Günümüzde kanser tanı ve tedavisinde yaşanan baş döndüren gelişmelerden MSS tümörleri de payını almakta ve bu hızla biriken ve çoğu kez değişen bilgiye erişim önem kazanmaktadır.

  Yedi yıl öne kurulan derneğimiz ile alanın çeşitli uzmanlarını içeren multidisipliner bir platform oluşturmayı amaçladık. Yılda bir kez düzenlediğimiz sempozyumlar ve interaktif olgu sunumları ile sürekli eğitim ve klinik çalışmalara erişimin artmasını planladık.

  Toplantılarımızda tartışılan, gelişmiş görüntüleme yöntemleri, biyobelirteçlerin kullanımı genetik araştırmaların şekillendirdiği yeni sınıflamalar, gelişmiş radyoterapi seçenekleri ve protokolleri, immünoterapi, hedeflenmiş tedaviler, yeni ilaçlar ve ilaç kombinasyonları, iyileştirilmiş hasta hizmeti sunmamızı sağlarken, artan hasta memnuniyeti, kaynakların daha verimli kullanımı ve bu süreçte rol alan biz hekimlerin artan iş memnuniyetini de artırmaktadır.

  Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri ile uğraşan tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya ve sempozyumlarımıza davet ediyorum.

  Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu
  Tıbbi Patoloji

  DERNEK
  ÜYELİK
  İLETİŞİM